A rendezvényről

Rákosmente Önkormányzata az elmúlt több, mint tíz esztendő során mindig kifejezésre juttatta nemzeti elköteleződését, melynek fontos része a Haza védelmének nemes ügye, a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség megbecsülése, lehetőségeihez mérten támogatása. Ezért a kerület polgármestere 2012-ben életre hívta a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok című programsorozatot, mely a szakszerű, hagyományokat tiszteletben tartó ismeretközlést tűzte ki célul hangsúlyozva a tiszteletadást, a rendvédelmi dolgozók áldozatos, hősies, fáradtságot nem ismerő munkájának megbecsülését. Az évenként ismétlődő három napos rendezvény nyomán egyre nagyobb érdeklődés övezi a rendvédelmi témájú programokat kelet-pesten, esetenként több ezer kerületi és környékbeli érdeklődő részvételével.

Rákosmente különleges településszerkezetének egyik sajátossága, hogy városközpontjától pár percnyi sétára, a Ferihegyi út – Rákos-patak mentén egy közel 20 hektáros önkormányzati tulajdonú sík, füves terület található, mely mérete, domborzati viszonyai és a lakóépületektől való távolsága okán ideális színtérként szolgál arra, hogy lánctalpasok, speciális járművek, nehéz teherautók, lövegek, és egyéb technikák is mozgás, szakfeladat végrehajtása közben is közelről láthatóak legyenek!

Ebben az esztendőben az előző évekhez méltó, a családok számára tartalmas szórakozást, ismeretterjesztést kínáló hétvége megszervezése a cél, melynek során a honvédelmi tárgyi emlékek bemutatásával, műszaki mentési gyakorlattal, valamint különböző rendvédelmi látványelemek megjelenítésével szeretnénk ifjúságunk számára a honvédelem, az önzetlen hazaszeretet, a bajtársiasság ideáit közvetíteni, elősegítve ezzel a lokálpatriotizmus erősítését. Az ország számos pontjáról érkező hagyományőrző egyesületek, csapatok mellett a hivatásos rendvédelmi szervezetek, oktatási intézmények aktív részvételére számítunk. A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem is külön kiállítóhellyel és programokkal színesíti az eseményt.

Rendvédelmi és katonai témájú, nemzetközi programunkat idén új járműkategória, a különleges kétkerekűek felvonultatásával szeretnénk színesíteni, a szárazföldi erők múltja-jelene-jövője bemutatása mellett, 2017. június 16-18. között.

A VI. Rendvédelmi és Katonai Napok szellemisége, küldetésnyilatkozata

 

A Rákosmenti Rendvédelmi és Katonai Napok résztvevői, fellépői nem támogatnak semmiféle rasszista vagy szélsőséges nézetet. Elhatárolódnak a nemzetiszocialista Németország, a kommunista Szovjetunió, valamint minden megjelenített történeti-katonai korszak embertelen, kirekesztő ideológiájától, tetteitől. Kizárólag a világtörténelem hadtörténeti eseményei, katonai, rendészeti emlékeinek korhű dokumentálására, bemutatására teszünk kísérletet.

A rendezvényen megfigyelhető önkényuralmi jelképek használata sem öncélú, nem jelent azonosulást mögöttes tartalmukkal. A sokak számára joggal rossz emlékű jelzésrendszerek elhagyásával a korszakokat bemutató résztvevők külső megjelenése egyenruha-történeti szempontból sokat veszítene szakmai hitelességéből, melyre egyébként fokozottan figyelnek kiállítóink.

Rákosmente Önkormányzata kinyilvánítja azt a határozott szándékát, hogy a kitűzött hétvége eseményei legyenek teljesen politikamentesek és az ismeretátadást, a katona-, és más fegyveres testületekben szolgáló elődök, hősök emléke előtti tiszteletadást helyezzék a középpontba.

A magyar katonai hagyományok őrzése mellett, más nemzetek fegyveres testületeinek bemutatásával, egy évenként megrendezett három napos esemény keretében, Európai közös múltunk hadtörténelmének fejezeteit kívánja feleleveníteni korhű egyenruhák, fegyverzet, eszközök és járművek segítségével, hagyományőrző résztvevők önzetlen közreműködésével.

Figyelem!

Felhívjuk a hagyományőrző szervezetek figyelmét, hogy akik a Magyar Honvédség jelenleg is rendszeresített öltözékét veszik magukra, azt feltétlenül csak rendfokozat nélkül tegyék!

A Magyar Honvédség rendfokozattal ellátott és 2017-ben is használatos ruházatát csak az viselheti, aki hivatásos/szerződéses katona, hivatásos katona volt és egyenruha viselési engedéllyel rendelkezik, valamint egyéb okból (tiszteletbeli kinevezés stb.) erre jogosult, és szükség esetén a katonai rendészetnek ezt hitelt érdemlően igazolni tudja.

Kérjük fentiek szigorú betartását, mert több helyről szabálysértési eljárások híre érkezett hozzánk e témában, emiatt rendezvényünkön minden tekintetben jogkövető és katonai hagyományainkhoz méltó magatartást várunk el minden meghívottól.

* * *

Huszár Miatyánk

Délibábos puszták nagy Mindenhatója,
Magyarok Istene, világ alkotója,
Hallgasd meg ez egyszer én szívem kérését,
A Te huszár fiad buzgó könyörgését!

Ha jő az német, cseh vagy akárki,
A ki a bajuszát szokta beretválni,
Ne segítsd én Uram se engem, se őtet,
Csak saját vitézség adjon dicsőséget.

Hunyd be két szemednek ezüst szempilláját,
Ha kezdi Te néped ellen a csatáját,
A többit én Uram teremtő Istenem,
Ten dicsőségedre emberül elvégzem.

Sárosy Gyula

Tüzérek emlékezetére

„Nem sírni jöttünk e szent szoborhoz,
Az emlékőrzés az, mi minket idekészt,
Zászlót hajtani a tizenheteseknek
És ünnepelni a sok vitézt,
Kik acél falakként állották a vártát,
A Kárpátok ormán, s Szent Mihály hegyén,
A Mocsva mocsarában, a békási szorosban,
Orosz ingoványban s Doberdó tetején…! „

B.Szabó István